Avatud Ühiskond MTÜ
Äriregistri registrikood: 80420360
Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) majandustegevusteade: 209280
Eesti Töötukassa koolituskaardi partner

Avatud Ühiskonna eesmärk on julgustada noori haarama initsatiivi, et muuta enda ja lähedaste elu paremaks ning rõõmsamaks.

Avatud Ühiskond on aktiivsetest noortest koosnev organisatsioon, mis näeb oma eesmärgina kohaliku kogukonna arengu soodustamist ja kodanikuühiskonna arendamist läbi noortealgatuste ja projektide.

Organisatsiooni suunda määrab iga aktiivne liige, kes tahab oma ideid teostada ja või teiste ideede teostamisele kaasa aidata. Meie jaoks ei ole tähtis valdkond, vaid tähtis on noorte omaalgatus ja kasu ühiskonnale.

Õpilasrände soodustamine, noorsootöötajate õpiränne, rahvusvahelised koolitused, osalusdemokraatia, kogukondlike omaalgatuste soodustamine – need on esimesed teemad, millega meie liikmed tegustema hakkasid. See nimekiri on piiratud ainult meie enda fantaasia ja initsiatiiviga.