Koolitus Rumeenias: “Find you(th) creativity!”

Noorsootöötajate õpirände  kaudu juhitakse noorsootöö kvaliteeti. See toimub peamiselt läbi rahvusvahelise kogemustevahetuse ning noorsootöötajate täiendkoolituse, aga ka rahvusvaheliste võrgustike ja partnerlussuhete arengu toetamise. Noorsootöötajate õpirände kaudu edendatakse väga erinevaid tegevusvorme – alates diskussioonidest Euroopa noorsoopoliitika päevakorralistel teemadel ja lõpetades konkreetsete projektide teostuseks vajalike partnerlussuhete arendamisega.

Koolituskursus „Find you(th) creativity“ toimus  Rumeenias. Partnerorganisatsioonid on: Rumeenia, Itaalia, Eesti, Hispaania, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Serbia, Ungari, Põhja-Makedoonia, Sloveenia, Slovakkia, Poola.

Projekti käigus uuriti kuidas kasutada noorsootöö kontekstis muusikat, tantsu, vastastikust maieutilist lähenemisviisi ja uut meediat, et suurendada ebasoodsas olukorras olevate noorte kunstnike enesekindlust, enesehinnangut ja rikastada nende pädevusi, muutes nad konkurentsivõimelisemaks tööturul. Selle eesmärk on täiustada noorsootöö meetodeid ja noorsootöötajate pädevusi, et aidata vähemate võimalustega noortel oma potentsiaali laiendada ja parandada nende tööalast konkurentsivõimet kunstnike, muusikute, tantsijatena. Sel põhjusel hõlmas projekt erinevaid meetodeid ja praktiliste käsiraamatute väljatöötamist tegevuste kohta, mille eesmärk on kasutada muusikat ja tantsu uuel ja uuenduslikul viisil ning kasutada uut meediat oma loomingu levitamiseks noorsootöö kontekstis. Samuti kavatsetakse projekti abil anda noorsootöötajatele volitusi kodaniku- ja noorteorganisatsioonide nimel, töötades välja mitteformaalsel haridusel põhinevaid uusi töömeetodeid, -vahendeid ja -materjale ning katsetades muusikat ja tantsu kui pedagoogilisi vahendeid.

Projekti eesmärk on edendada riikidevahelist loomingulist koostööd eri riikide vahel, keskendudes vähemate võimalustega noortele kunstnikele, et suurendada nende pädevusi ja ühiskonnas osalemist. Selle eesmärk on eriti noorte kunstnike enesehinnangu ja ühiskonda kuuluvuse parandamine, suurendades nende enesekindlust, edendades muusikat ja tantsu kui atraktiivset vara ning muutes nende huvi muusika ja tantsu vastu tööalaseks oskuseks. Projekt suurendab ka noorte kunstnike pädevust töötada riikidevahelisel tasemel, pakkudes neile võimalusi osaleda rahvusvahelistes vahetustes ja riikidevahelises loomekoostöös. Oma töö tutvustamine lühifilmi kaudu sotsiaalmeedias hõlbustab projekti juurdepääsu neile rahvusvahelistele kunstiturgudele.

Tagasiside - Aleksei Kuroljov

Minu nimi on Aleksei. Olen 21 aastat vana, praegu elan Tallinnas ja töötan Tallinna Lennujaamas. Mulle väga meeldib psühholoogia, kultuur ja noorsotöö. Olen väga abivaalmis, empaatiline ja aus inimene. Projekti temaatika ja eesmärk oli noorte looming, muusika ja filosoofia. Uurisime kuidas saab ühendada kaasaegset ja traditsioonilist muusikat. Kuidas me saame kasutada kaasaegset tehnoloogiat nii, et säilitada meie traditsioone, muusikat ja kultuuri.

Meil olid erinevad tegevused, ja see oli minu arust kõige tugevam ja meeldivam projekti osa. Kuna projekti kava oli väga hästi balansseeritud, siis tundsin ainult positiivseid emotsioone. Meil olid nii teoreetilised loengud, kui ka diskussioonid ja arutlused. Samuti oli ka praktiline osa – töötoad, tiimitöö, erinevad loomingulised ülesanded ja harjutused. Olid ka tegevused seotud muusikaga. Ja õhtul meil oli piisavalt aega et oma mõtted kirja panna ja lihtsalt puhata.

Projekt jättis mulle ainult positiivsed emotsioonid. See oli väga kasulik kogemus minu elus. Kindlasti saan oma uued oskused ja teadmised tulevikus kasutada. Sain projektis kuultuuride osas mitmevõrra targemaks. Meil oli väga abivalmis ja sõbralik tiim. Olen oma rahvukaaslastega väga rahul!

Kindlasti soovitaksin sarnasel projektil osalemist ka sõbrale, tuttavale ja pereliikmele, sest see on unikaalne ja väga kasulik kogemus.  See oli suurepärane töö korraldajate poolt. Võin ausalt öelda et see oli kõige parim projekt, ja kokku olen osalenud noortevahetuses 4 korda.

Leave a Reply