Koolitus Rumeenias: “Find you(th) creativity!”

Noorsootöötajate õpirände  kaudu juhitakse noorsootöö kvaliteeti. See toimub peamiselt läbi rahvusvahelise kogemustevahetuse ning noorsootöötajate täiendkoolituse, aga ka rahvusvaheliste võrgustike ja partnerlussuhete arengu toetamise. Noorsootöötajate õpirände kaudu edendatakse väga erinevaid tegevusvorme – alates diskussioonidest Euroopa noorsoopoliitika päevakorralistel teemadel ja lõpetades konkreetsete projektide teostuseks vajalike partnerlussuhete arendamisega.

Koolituskursus „Find you(th) creativity“ toimus  Rumeenias. Partnerorganisatsioonid on: Rumeenia, Itaalia, Eesti, Hispaania, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Serbia, Ungari, Põhja-Makedoonia, Sloveenia, Slovakkia, Poola.

Projekti käigus uuriti kuidas kasutada noorsootöö kontekstis muusikat, tantsu, vastastikust maieutilist lähenemisviisi ja uut meediat, et suurendada ebasoodsas olukorras olevate noorte kunstnike enesekindlust, enesehinnangut ja rikastada nende pädevusi, muutes nad konkurentsivõimelisemaks tööturul. Selle eesmärk on täiustada noorsootöö meetodeid ja noorsootöötajate pädevusi, et aidata vähemate võimalustega noortel oma potentsiaali laiendada ja parandada nende tööalast konkurentsivõimet kunstnike, muusikute, tantsijatena. Sel põhjusel hõlmas projekt erinevaid meetodeid ja praktiliste käsiraamatute väljatöötamist tegevuste kohta, mille eesmärk on kasutada muusikat ja tantsu uuel ja uuenduslikul viisil ning kasutada uut meediat oma loomingu levitamiseks noorsootöö kontekstis. Samuti kavatsetakse projekti abil anda noorsootöötajatele volitusi kodaniku- ja noorteorganisatsioonide nimel, töötades välja mitteformaalsel haridusel põhinevaid uusi töömeetodeid, -vahendeid ja -materjale ning katsetades muusikat ja tantsu kui pedagoogilisi vahendeid.

Projekti eesmärk on edendada riikidevahelist loomingulist koostööd eri riikide vahel, keskendudes vähemate võimalustega noortele kunstnikele, et suurendada nende pädevusi ja ühiskonnas osalemist. Selle eesmärk on eriti noorte kunstnike enesehinnangu ja ühiskonda kuuluvuse parandamine, suurendades nende enesekindlust, edendades muusikat ja tantsu kui atraktiivset vara ning muutes nende huvi muusika ja tantsu vastu tööalaseks oskuseks. Projekt suurendab ka noorte kunstnike pädevust töötada riikidevahelisel tasemel, pakkudes neile võimalusi osaleda rahvusvahelistes vahetustes ja riikidevahelises loomekoostöös. Oma töö tutvustamine lühifilmi kaudu sotsiaalmeedias hõlbustab projekti juurdepääsu neile rahvusvahelistele kunstiturgudele.

Tagasiside

Mina olen Maret, 23-aastane, elan pigem Tallinnas, kuid veedan palju oma ajast maakodus Purdis. Tegelen muusikaga, laulan, kirjutan laule, mängin paari pilli ja olen muidu avatud tegema imelikke ja toredaid uusi tegevusi. Projektis tegelesime enamjaolt muusikaga. Ehk kuidas oma rahvamuusikat edasi kanda, kuidas jõuda inimese olemuseni läbi muusika ja kuidas muusika meid üldse inimesena ja töövaldkonnas arendab. Sest laul ja viis on hea õppimisvahend, oli palju töötubasid seotud näiteks loo või näidendi välja mõtlemisega. Seega põhiline probleem oli rahvusliku muusika säilitamine ja noortele see atraktiivseks teha kui ka üldine arusaam, kuidas muusika meid tööturul paremaks töötajaks teha saaks.

Enamjaolt toimusid erinevad loomingulised töötad. Käisime ka Žalau lasteaias ja maavalitsuses ning hiljem ühes külas Crašnas. Seal külastasime puudega inimestega hooldekodu ning hiljem oli karaoke õhtu. Käisime ka traditsioonilisi tantse tantsimas koos kohaliku rahvaga. Sest majutus oli viinamarja istanduse juures, tehti meile ka veini degusteerimine. Oma hilisõhtus kujundasime peamiselt ise, kuid enamjaolt lõppesid need tantsudega. Millise tunde ja emotsiooni jättis projekti Sinule? Projekt jättis mulle positiivse emotsiooni ning kindlasti pani ka mõtlema selle peale, mis toimub hetkel mujal riikides. Muusika on alati südamelähedane teema olnud, seega projekt oli väga sobiv. Vahepeal jäi teoreetilisest osast puudu, kuid emotsionaalne osa tegu puuduliku tasa.

Sain kindlasti tuttavaid, kellega oma personaalset loomingut teha. Sest projekt oli vägagi emotsionaalne, tuletas see nädal meelde, et alati ei tule kõige parem tulemus ainult raske ja tiheda tööga. Kui kuulata ära kõik arvamused, mis on ruumis, see võib võtta kaua aega, aga lõpptulemus on seda väärt. Õppisin ka läbi inimeste palju, eriti kindla vähemusgrupi kohta. See avas ja puudutas palju, milletõttu olen nüüd teemat palju ka sõpradega arutanud.

Projektil osalejad olid enamjaolt avatud inimesed, seega mugav tunne tekkis kiirelt. Vahepeal oli situatsioone, mis oleksid võinud mitte juhtuda, kuid ka see sai lahendatud, sest suures peres ikka juhtub. Projekti inimestega suhtleme siiani ning kõigil on huvi sellele, mis igal rahval endal kodus toimub. Oma kohalik grupp oli väga hea. Me olime kõik asjalikud ja nende inimestega on väga tore reisida. Kogu reisi vältel olime vajadusel üksteisele toeks, aga üritasime olla ka eraldi, et saaksime teistega rohkem tuttavaks ja ei tekitaks oma punti.

Soovitaksin väga ka teistel sellistest projektidest osa võtta, isegi siis kui kardad, et pole teemas kõige tugevam, sealne seltskond on vabas ruumis ja samal pulgal. Õpid just niipalju kui ise tahad ja oled võimeline oma kogemusest õppima. Kas tunned, et soovid veel midagi öelda või jagada? Olen käinud küll ise vaid treening kursustel, kuid soovitan neid väga soojalt just inimestele, kes tunnevad, et nad pole kindlad mida teha ja mis järgmine samm elus olla võib. Nende kursuste kaudu on suur võimalus, et avastad endas omadusi, mida veel ei teadnud või oled ära unustanud. Ja loomulikult tahan tänada Avatud Ühiskonda, et mind sinna saadeti, oma reisikaaslasi, sest me sobisime omavahel väga hästi kokku ja organiseerijaid, kes meie eest hästi hoolitsesid.

Leave a Reply