Koolitus Poolas: “Shape your thinking”

Noorsootöötajate õpirände  kaudu juhitakse noorsootöö kvaliteeti. See toimub peamiselt läbi rahvusvahelise kogemustevahetuse ning noorsootöötajate täiendkoolituse, aga ka rahvusvaheliste võrgustike ja partnerlussuhete arengu toetamise. Noorsootöötajate õpirände kaudu edendatakse väga erinevaid tegevusvorme – alates diskussioonidest Euroopa noorsoopoliitika päevakorralistel teemadel ja lõpetades konkreetsete projektide teostuseks vajalike partnerlussuhete arendamisega.

Koolituskursus „Shape your Thinking“ toimus 30.11.2019 – 08.12.2019 november 2019 Poolas, Zakopanes, sealhulgas kaks meeskonnaliiget Eestist. Partnerorganisatsioonid on: Rumeenia, Itaalia, Eesti, Hispaania, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Serbia, Ungari, Põhja-Makedoonia, Sloveenia, Slovakkia, Poola.

Koolituskursuse eesmärk oli anda noorsootöötajatele põhioskused ja kogemused visuaalse mõtlemise ja graafiliste meetodite kasutamisel noorsootöös. Visuaalne mõtlemine on viis oma mõtete korraldamiseks ning mõtlemis- ja suhtlemisoskuse parandamiseks. See on suurepärane viis keeruka või potentsiaalselt segase teabe edastamiseks. Kui teie ideid ei saa joonistada, ei saa neid teostada. Visuaalne mõtlemine on oluline uute ideede arendamiseks, nende tõhusaks edastamiseks ja teistega koostöö tegemiseks, et mõtetest saaksid teod. Joonistamine on loomulik protsess mõtlemiseks, ideede uurimiseks ja õppimiseks. Sellel koolituskursusel arendati graafilisi hõlbustusoskusi (nii käsitsi kui ka digitaalselt), mida saab kasutada mitteformaalse õppe ja noorsootöö kontekstis.

See oli sissejuhatav kursus graafilise hõlbustamise ja visuaalse mõtlemise jaoks. Adresseeritud algajatele ja eelnevaid teadmisi joonistamise või digitaalse graafilise hõlbustamise kohta ei olnud  vaja.

Kokkuvõte: Karl Johannes Kask

Mina olen Karl Johannes Kask ja osalesin noorsootöötajatele mõeldud õpirändel koos Radislav Krutitsenkoga. Õpime mõlemad Tallinna Teeninduskoolis. Meile meeldib kokata ning mängida käsipalli. Mina elan Kehras ning Sambus, Radislavi kodukohaks on Raasiku. Mina olen aktiivne Anija Valla noortekeskustes kus olen korraldanud Anija Valla Noortekoguga paar projekti ja samas tegelen ka hästi palju Raasiku noortekeskuses. Radislav võtab paljudest minu  projektidest aktiivselt osa, samas aitab Radislav ka palju Raasiku noortekeskuses kaasa. Mõlemad oleme juba lasteaiast koos ülesse sirgunud ja on väga lähedased sõbrad

Projektil tegelesime visuaalse mõtlemisega, kuidas see jaguneb erinevateks osadeks ning kuidas neid kõiki kasutada ja kuidas neid kasutada ning õpetada ka teistele inimestele. Sellega soovime nii Kehra kui ka Raasiku noortekeskuses noori julgustada, et nad oleksid oma kartutest üle ja julgeksid rohkem visuaalset mõtlemist praktiseerida.  Meie päevad olid täis õppimist, keskendusime enamjaolt visuaalsele mõtlemisele. Vaba aega oli täpselt piisavalt ehk ei olnud liiga palju ja ei jäänud ka puudu. Toidukordade vahel olid ka kohvipausid ette nähtud. Õhtuti õppisime ka teiste riikide kultuuri ja eripärasid. Peale põhitegevusi rääkisime ka palju teiste inimestega, enamjaolt kultuurist eri riikidest. Toimus ka kaks väljasõittu Zakopanesse kus peale ühe tunnist õppimist anti meile ligi 2,5 h vaba aega, käisime suveniire ostmas, vaatamisväärsusi pildistamas ja külastasime ka mõnda hubast kohvikut.

Projektist saime endale palju enesekindlust, hea tunde. Avardasime enda silmi koha pealt, mida me varem ei ole näinud. Saime palju uusi kontakte ning uusi projekti ideid mida sooviks juba hakata ellu viima. Me saime projekti teema osas targemaks, sinna minnes ei teadnud me midagi visuaalsest mõtlemisest, nägemisest ning selle praktiseerimisest. Seal olles me ainult ei kasutanud paberit vaid õppisime ka arvutis tegema erinevaid asju. Õppisime palju juurde erinevate riikide kultuurilises osas, millised on nende väljavaated ja kuidas nemad ellu suhtuvad, mis on nende riikide tugevad ja nõrgad küljed ja mis on nende esmamulje Eesti kohta ning mida nad arvasid viimasel projekti päeval meie koduriigist. Meie vaated sai kõvasti teravamask peale seda projekti teiste riikide nong antud projekti suhtes, silmaring on nüüd tohutult suurem.

Üldine meeleolu oli terve projekti ajal ülimalt laes, tõesti oli tore ning vahve, uusi kogemusi ja tarkusi tuli igalt poolt juurde. Me mõlemad teame üksteist juba lasteaia esimesest rühmast (tõime selle ka esimeses punktis välja) ning reisi jooksul ei tekkinud meil ühtegi konflikti. Saime läbi ka teiste projektis osalejatega, juba esimesel õhtul oli tunda kuidas me kõik kokku hoiame ja tekkis turvalisuse tunne, kõik inimesed olid abivalmid ja sõbralikud ja kohanesid uute inimestega vägagi kiirelt ära, seda tegime ka meie. Meiega jäädi vägagi rahule, viimane õhtu oli kõigi jaoks kurb, et kõik lähevad ära. Kas Sa soovitaksid sarnasel projektil osalemist ka sõbrale, tuttavale ja pereliikmele.

Soovitaksime sarnast projekti kõigile, kes tahavad elus läbi lüüa, isegi siis kui tundub, et projekti teema ei ole huvitav siis tegelikult meie arvamus on see, et sa ei tea kunagi mida elus võib vaja minna. Lisaks saab palju õppida ute riikide kohta ja sealt ka endale paar head sõbrakestgi leida.  Me oleme vägagi tänulikud, et meile avanes selline võimalus minna sellisele projektile, me mitte ei õppinud seal vaid saime ka enda hirmust üle. (hirmuks oli see, et me ei saa hästi inglise keelega hakkama, aga meid toetati palju ja kiiresti saime aru, et tegelikult on meie inglise keel vägagi hea ning kõik mõistisid meid ja meie teisi).

Järeltegevused - video

Õpirände jooksul oli osalejatega kaasas GoPro kaamera mis võimaldab jälgida kuidas projekti tegevus toimus.

Järeltegevused - Pildid projektist

Tegevuste nähtavuse suurendamiseks korraldati töötuba milles osales 72 noort.

Järeltegevused - Töötuba 2

Tegevuste nähtavuse suurendamiseks korraldati töötuba milles osales 42 noort.

Leave a Reply