Noorsootöötajate õpiränne: “Speak up””

Asukoht: Larnaca, Cyprus

Toimumise aeg: 04.04.2020 – 14.04.2020

Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku õpetajad, õppejõud, koolitajad, noorsootöötajad, haridustöötajad, vabaühenduste esindajad ja entusiastid kes otsivad kvaliteetset õpimõõdet.

Õpiränne on üheks programmi Euroopa Noored kandvaks ja arendavaks jõuks, sest selle kaudu kujundatakse tulevikku silmas pidades noorsootöö kvaliteeti. See toimub peamiselt läbi rahvusvahelise kogemustevahetuse ning noorsootöötajate täiendkoolituse, aga ka rahvusvaheliste võrgustike ja partnerlussuhete arengu toetamise. Noorsootöötajate õpirände kaudu edendatakse väga erinevaid tegevusvorme – alates diskussioonidest Euroopa noorsoopoliitika päevakorralistel teemadel ja lõpetades konkreetsete projektide teostuseks vajalike partnerlussuhete arendamisega.

Noorsootöötajate osalus õpirändes panustab samuti organisatsiooni tegevussuutlikkuse arengusse.

Projekti töökeel on inglise keel ning sellest lähtuvalt on projektiga seonduv informatsioon ning registreerimine lisatud vastavalt. Korduma kippuvate küsimustega on võimalik tutvuda siin. Kõikide küsimustega võib meie poole pöörduda eesti keeles: info@uhiskond.ee

Avatud Ühiskond MTÜ on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis õppeasutusena ning tegutseb Töötukassa koolituskaardi partnerina. 

 

Relevant information:

The Erasmus + Programme will cover 100% of the accommodation, food and activities and will reimburse 100% of the travel costs for the participants – up to 275 euros. It is recommended to have a disposal for small expenses. Take a look at our Frequently Asked Questions. Please fill in this form to apply Whereas you have problems with the internet form, please fill in the .docx and send it to info@uhiskond.ee. If you have any questions, don’t hesitate to get in touch: info@uhiskond.ee. Participation fee is 40€. 

Participants will receive a  “Youthpass” certificate which describes and validates the non-formal and informal learning experience gained during the project. Youthpass is a European recognition tool for non-formal and informal learning in youth work, developed by SALTO, initially for the Youth in Action programme. Youthpass is for projects funded by Erasmus+ youth programmes and helps the participants of those projects to record their learning and skills development, which could then be used to support job applications or applications for further courses for example. The applicants will be notified 10.04.2019 the latest.

Registration deadline:  25.02.2020

Leave a Reply