23.06.2018 – 30.6.2018, toimus Ungaris, Sikondas, koolitus nimega: “Circus pedagogy for youth workers”

Noorsootöötajate õpiränne on üheks programmi Euroopa Noored kandvaks ja arendavaks jõuks, sest selle kaudu juhitakse noorsootöö kvaliteeti. See toimub peamiselt läbi rahvusvahelise kogemustevahetuse ning noorsootöötajate täiendkoolituse, aga ka rahvusvaheliste võrgustike ja partnerlussuhete arengu toetamise. Noorsootöötajate õpirände kaudu edendatakse väga erinevaid tegevusvorme – alates diskussioonidest Euroopa noorsoopoliitika päevakorralistel teemadel ja lõpetades konkreetsete projektide teostuseks vajalike partnerlussuhete arendamisega.

Koolitusele tulid kokku osalejad Rumeeniast, Sloveeniast, Hispaaniast, Slovakkiast, Bulgaariast, Leedust, Makedooniast, Tšehhist, Kreekast, Ungarist, Itaaliast, Poolast ja muidugi Eestist. Osalejate seas oli nii noorsootöötajaid, vabatahtlikke, õpetajaid ja aktiviste. Koolituse eesmärk oli tuua kokku noorsootöötajad, vabatahtlikud, õpetajad, aktivistid ja kõik huvilised kes soovivad tulevikus panustada huvihariduse edendamisse Eestis läbi akrobaatika ja tsirkuse-pedagoogika võtete.

Koolitust korraldas Ungari žongleerimise assotsiatsioon. Koolitus oli mõeldud algajatele kes ei ole varem valdkonnaga kokku puutunud, kuid on motiveeritud uute lähenemiste katsetamisest.

Avatud Ühiskonna esindajatena osalesid Jarmo Järvsalu ja Linda Marii Aljasmäe. Koolituse pilte on võimalik vaadata siit. 

Intervjuu Linda Marii Aljasmäega

Palun tutvusta ennast lühidalt.

Mina olen Linda Marii, 18-aastane entusiastlik neiu, kellele meeldib oma elu aktiivselt elada ja kes otsib pidevalt uusi väljakutseid ja võimalusi enda arendamiseks. Lõpetasin äsja Kose gümnaasiumi ning tegelen regulaarselt spordiga- jooksen, sõidan ratast. Minu suurimaks naudinguks on aga tantsimine, nii freestyle kui ka rahvatants 🙂 Oma energlisuse ja õpihuvi enda kasuks tööle panemise nimel meeldib mulle osa võtta laagritest ja projektidest, milleks Erasmus+ projekt avab suurepärased võimalused!

Mis oli projekti temaatika ja eesmärk?

Meie projekt keskendus tsirkuse pedagoogia omandamisele, mille käigus tutvusime erinevate õpetamisemeetoditega, tsirkuseelemendite ja baasteadmiste omandamisega. Projekti eesmärgiks oli õppida, kuidas/ mida silmas pidades viia iseseisvalt läbi tsirkuseteemalisi töötubasid ning see ka praktiliselt ellu viia. Üheskoos korraldasime kohalikele lastele tsirkuseteemalise töötoa.

Millised nägid välja Teie päevad?

Meie päevad koosnesid neljast õppeblokist, milles keskendusime uute asjade õppimisele. Esimesed blokid olid teooria, lühidalt tsirkuse ajaloo ja meetodite kohta, ja ka turvalisuse tagamisest, seda eriti akrobaatikas. Edasi õppisime žongleerimist, diabolo ja poide kasutamist, taldrikute keerutamist, slackline’i, akrobaatikas püramiidide moodustamist, õhupallide modelleerimist. Toimusid ka grupitööd, et erinevate inimeste arvamused ja teadmiselt efektiivselt ära kasutada.

Vabal ajal saime harjutama ja kinnistada varem õpitut, tegeleda lemmikuima alaga, mis minu jaoks oli õhupallide modelleerimine. Toimusid ka ùhised jalutuskäigud järve ääres ning kitarrimuusika saatel veedetud lõkkeõhtud.

Meie ühiseks väljasõiduks jäi viimane päev, mille veetsime làhedalasuvas linnas Pečis, kui toimus tsirkuseteemaline töötubade vormis konverents ning valgusfestival. Tegemist oli väga huvitava ettevõtmisega, sest saime nàha oma ala tõeliseid professionaale.

Millise tunde ja emotsiooni jättis projekti Sinule?

Projekt jättis suurepärase emotsiooni, koos olid erilised ja andekad inimesed, kellelt iga ühelt oli midagi õppida. Tutvused ja sõbrad kogu eluks, lisaks tsirkusealased teadmised ja praktilised oskused, mille valdamine muudab treeningud mitmekesisemaks ja eesmärgipärasemaks.

Mis oli Sinu kõige suurem õpimoment projekti vältel? Mille osas said targemaks?
Projekt andis mulle juurde väga palju. Ootan huviga, mil saan oma teadmisi jagada ja praktikas rakendada, tunnen, et projekt lõi selleks piisava aluse ning kindlustunde. Ka teised rahvused jätsid kustumatu mulje, väga sõbralikud ja avameelsed, valmis suhtlema ja koostöötama.

Kuidas mõjuta keskkond, Sinu rahvuskaaslased ja projektil osalejad Sinu kogemust?

Keskkond oli algselt veidi ehmatav, kuna jõudsime pimedas ja tänavavalgustus ei andnud kohast ülevaadet, kuid kohanesime kiiresti ja tavaliselt erinev keskkond ongi selliste projekti võlu. Nii rahvuskaaslane kui ka teised osalejad tegid projekti meeleolukaks ning väga meeldejäävaks.

Kas Sa kavatsed tulevikus olla projekti temaatikaga seotud?

Jaa, kindlasti. Kavatsen õpitut võimalusel edasi jagada ning omandatut veel edasi arendada.

Kas Sa soovitaksid sarnasel projektil osalemist ka sõbrale, tuttavale ja pereliikmele?

Kindlasti, unustamatu kogemus ja imelised sõprussuhted kogu eluks. Väga väärtuslik õppetund!

Kas tunned, et soovid veel midagi öelda või jagada?

Suured tänud MTÜ Avatud Ühiskonnale, tänu kellele õnnestus mul projektist osa saada, ning loodan, et avaneb ka tulevikus võimalusi projektidest osa võtta.

Kokkuvõte: Jarmo Järvsalu

Olen 19 aastane üliõpilane Kose-Uuemõisast, õpin Tallinna Tehnika Kõrgkoolis elektrotehnika erialal. Mulle meeldib õppida uusi asju ja näha maailma. Vabal ajal tegelen kas spordiga või puhkamisega. Projektil õppisime kasutama erinevaid tsirkuses kasutusel olevaid vahendeid ja workshopi ettevalmistamist ning selle läbiviimist. Iga päev õppisime midagi uut, hommikul räägiti teooriast ja ülejäänud päeva harjutasime praktikat. Emotsioon on imeline, sain palju uusi sõpru ja häid mälestusi. Sain targemaks ja oskan neid ka kasutada. Õppisin ka palju teiste kultuuride kohta. Kuna see toimus vōrdlemisi eraldatud kohas oli lihtsam projektile ja kaaslastele keskenduda ja sai tänu sellele nendega rohkem aega veeta ja neid tundma õppida. Kindlasti kavatsen mingil määral olla projekti temaatikaga tulevikus rohkem seotud. Soovitan sarnasel projektil osalemist ka tiestele kuna see on äärmiselt meeldiv kogemus. Seal kohtub nii erinevate ja huvitavate inimestega.

Leave a Reply